Navigace: Myšpule galerie "Ksichty stromů" > Strom života

Strom života

Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlinPrýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části - kmenekterý se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keřekde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí).

Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna.

Přesnou definici pojmu strom (nebo keř) není možné vymezit kvůli velké diverzitě rostlin. Někdy je proto výhodnější používat termín stromovitá forma. Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, ve kterém strom roste (zda roste osamoceně, nebo uvnitř porostu - lesa).

Zdroj: (Wikipedie)

 

Stromy, nás, lidi, spojují s matkou Zemí svými kořeny...

 

 

Svým kmenem nám nejen naznačují možnost vstupu do dalších dimenzí reality...

 

A s vyššími světy nás Stromy spojují svými větvemi.

"Klíčem ke kabale je a vždy byl sefirotický strom. Toto zobrazení všech věcí vyvolaných,
stvořených, utvářených a učiněných je objektivní podobou projevovaného vesmíru v každé rovině."

"Místem člověka je svět. A člověk jako podoba Boží má největší možnost zpřítomnit Boží
imanenci ve vesmíru. Svět skýtá člověku podmínky pro usilování k dokonalosti a člověk na oplátku
dopomáhá světu k dovršení, aby se tak opět spojilo to, co bylo rozděleno.

V tomto vzájemném poznání se imanence a transcendence setkávají v místě Boha."

 

Ne nadarmo se někdy v kabale hovoří, že je psána v "jazyce větví"...

 

"První projevení na obvodu prázdnoty bylo pojmenováno Prvotní koruna. Má mnoho dalších

jmen jako Ukrývač skrytého, Bílá hlava a Koruna korun. Většině kabalistů je známa pod jménem
EHJEH1.
JÁ JSEM tam, kde absolutno dává bytí existenci."

 

 

 

 

"Tato manifestace božské podstaty, tedy první světlo neboli první se-hra, je semenem všeho,
co bylo, je a bude. Je světlem, z něhož emanují všechna ostatní světla - sehroty. Svou polohou na
rozhraní mezi absolutním a relativním vesmírem udržuje v rovnováze celý svět. Dokud vůle EJN
SOF ÓR nepronikne do prázdnoty a nevyzáří projevené bytí, zůstává Prvotní koruna neuskutečněnou
možností všech věcí.
Když Bůh přikázal, aby se zrodil svět, semeno se uchytilo a rostlo dolů do kmene, větví a
plodů Božího stromu, jenž bude působit jako prostředník mezi světem a Bohem."

Citace: Zev-Ben Shimon Halevi - Vesmír a kabala

 

 

Ksichty stromů5.jpg
Ksichty stromů6.jpg
Ksichty stromů7.jpg
Ksichty stromů8.jpg
Ksichty stromů9.jpg
Ksichty stromů10.jpg
Ksichty stromů11.jpg
Ksichty stromů12.jpg
Ksichty stromů13.jpg
Ksichty stromů14.jpg
Ksichty stromů15.jpg
Ksichty stromů16.jpg
Snímek8.JPG
Snímek9.JPG
Snímek10.JPG
Snímek11.JPG
Snímek12.JPG
Snímek13.JPG
Snímek14.JPG
Snímek20.JPG
Snímek21.JPG
Snímek22.JPG
Snímek23.JPG
Snímek24.JPG
Snímek25.JPG
Snímek27.JPG
Snímek28.JPG
Snímek29.JPG
Snímek30.JPG
Snímek31.JPG
Snímek32.JPG
Snímek33.JPG
Snímek34.JPG
Snímek35.JPG
Snímek36.JPG
Snímek37.JPG
Snímek38.JPG
Snímek39.JPG
© ksichty-stromu.wobo.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma