Navigace: Myšpule galerie "Ksichty stromů" > Stromy a magie

Stromy a magie

V tomto příspěvku k životě mezi Stromy, bych se ráda obrazem i slovem zmínila o nějakých souvislostech mezi magií, stromem a člověkem. Ona ta souvisost vychází již z faktu samotného "stromu života" jemuž je na tomto webu věnována samostatná stránka. A protože jsme původem Slované a i já ve svých magických experimentech využívám staroslovanský panteon bohů a bohyň, uvedu zde citát z výborného díla Josefa Kariky "Slovanská magie" o světovém stromu u jehož kořenů spočívá had Zaltys....

Zaltys
Velký had Zaltys spočívá skroucený v podsvětí u kořenů světového stromu. Je
vskutku rovnocenným obrazem egyptského Apopa. Oba jsou velcí nepřátelé slunečních
bohů. V Egyptě Rea, u nás Perun-Dažboga. Proč jsou jejich nepřátelé?
Tento velký had představuje astrál. Síty astrality, obzvlášť zemské aslrality
(had), jsou v jistém smyslu skutečtiě nepřátelské slunečním sílám. Nespoutaná
astralita je největším nepřítelem Slunce. Na nástěnné malbě z hrobky krále
Sethiho I. je znázorněn Apop ohrožující Rea při plavbě v noční bárce přes podsvětí.
Také v Egypte byl velký had vázán na podsvětí, i když podle některých
představ zároveň ovíjel celý svét. Kromě toho je zajímavý ještě jeden fakí. Apop
je na malbě znázorněn s dvanácti smyčkami. Připomeňme, že Perun-Dažbog
prochází na své pouti dvanácti královstvími. Vykonává jakési „proslunění", tedy
kultivaci dvanácti znamení zvěrokruhu. Podobnou úlohu naplňoval také Re
na své pouti nebeskou klenbou a odpor Apopa, jeho snaha znemožnit mu tuto
pouť, je vyjádřením reflexívní obrany nižších astrálních sil před jejich zušlechtěním,
přetavením do ušlechtilejších podob. S odporem svého osobního Zaltyse
se setká každý okultista, jen co se pokusí o kultivaci svého nitra, a pokud se mu
ho podaří zkrotit, najde v něm mocného služebníka.
Za důležitý též pokládáme fakt, že později byl Apop ztotožňován se Sutechem.
Upozorňujeme na podobnou souvislost Velese a Zaltyse, kteří, mimo
jiné, oba přebývali v podsvětí.
Mezi Apopem a Zaltysem je několik zajímavých rozdílů. Zatímco v Egyptě
velký had zuřivě bojuje s Reem, klade mu stále nové a nové nástrahy, u Slovanů
dřímá stočený u kořenů světového stromu. To naznačuje mnohé. Například
to nepřímo potvrzuje tezi, že úlohou starých Egypťanů v evoluci člověka bylo
propracování astrálních sil, které se u nich tím pádem projevovaly výrazněji,
2 Zde je však potřebné chápat skutečný csoterni význam Čísla 666, jakož i ovládat teorii
precese aeonů. Do úvahy jc třeba též zahrnout informace o severu, načrtnuté niže
v podkapitole o Zaltysoví,


zatímco Slované mají jinou úlohu a Zaltys proto už od začátku působí zkrocenějším
dojmem. Nebo tomu může být jinak. Je též možné, že na Slovany jejich
velký nepřítel ještě v plné síle vypuštěn nebyl.
Zaltys dřímá zkroucený u kořene světového stromu. Stejně tak zkroucená
dřímá kundaliní u kořene páteře. Tak jako hadí síla má i velký had sexuální
význam, a tak jako hadí síla postupně prochází čakrami a otevírá cestu osvícení,
tak také světový Zaltys zdvihá svoji hlavu a podporuje evoluci. Dalo by se
říct, že světový Zaltys popožene nebo pohltí ty, kdo ignorují předzvěstné volání
svého osobního bada-ďraka.
Zajímavou otázkou je, kde leží podsvětí, sídlo tohoto mocného draka?
V Necronomiconu stojí: „MARDUK byl vybrán Staršími, aby bojoval proti
KUR a vyrval moc velkému spícímu hadovi, jenž přebývá pod Horami Štíra."
([1]; 123)
Kořeny stromu bychom předpokládali někde „dole". Tam, kde se kořeny
zarývají do země, tam někde v hloubce leží podsvětí. Taktéž v textu MAGAN
vzpomínaného Necronomiconu se píše: „... a přivolal TIAMAT z jejího spánku,
z jejího spánku v jeskyních Země." ([1]; 161)
Zemi a Saturnu je však klasicky přiřazován sever, který intuitivně chápeme
jako směr „nahoru". V řádu Thelémského Zlatého úsvitu koresponduje stupeň
Zelator, na kterém dochází k probuzení hadí síly, se sefirou Malchut, planetou
Saturn, múladháračakrou a zemským živlem. Při evokaci jedné slovanské entity
nám bylo sídlo draka taktéž naznačeno na severu.


K. Grant píše: „Crantz, citovaný Masseyem, zmiňuje skupinu duchů, jichž se
obyvatelé Grónska převelice obávají. Jsou to strašidla těch, kteří zemřeli, když
se svět převrátil vzhůru nohama při ohromné potopě.... Tato legenda, která je
typická i pro mnoho dalších, naznačuje náhlé a katastrofické převrácení stromu."
([32]; 90)
Také slovanský světový strom byl kdysi převrácený. To, co bylo „dole", nyní
intuitivně umísťujeme „nahoru" (např. na mapách). Poznamenejme, že původní
obyvatelé severních polárních oblastí se nazývali Inuiti,1 což znamená
„lidé".


V této souvislosti jsou zajímavá slova R. Steinera, který člověka přirovnal
k převrácené rostlině, tedy rozmnožovací orgány má dole a hlavu, plnící taktéž
funkci kořenů, nahoře, opačně než rostlina. Domníváme se, že toto „převrácení
člověka" souvisí se vtělením jisté jeho duševní složky, která mu s konečnou
platností umožnila uvědomit si, že je člověkem, a tímto uvědoměním vyvolala
„převrácení". Tato událost byla provázená velkou katastrofou - potopou, stopy
po které byly sirem L. Woolleym objeveny hlavně v Babylónii.
Označeni jc zajímavé také proto, že bohyni Nuit jc v thelémském systému přiřazován
sever. Rasou Prvorozených se někdy nazývá i rasa elfů. Slovo „elf" múze být hebrejsky
psáno jako „alp", což jc tvar písmena Alef, označujícího kromě jiného - člověka.
Toto písmeno je přiřazené 11. stezce Stromu života. V němčině slovo „elf" označuje
„jedenáct". Též v Knize Zákona čteme: „Mým číslem j e l i , jakož všechna čísla těch,
kteří patří k nam ..." AL, 1:60.

(Josef Karika - Slovanská magie)

Snímek3.JPG
Snímek4.JPG
Snímek5.JPG
Snímek6.JPG
Snímek7.JPG
Snímek8.JPG
Snímek9.JPG
Snímek10.JPG
Snímek11.JPG
Snímek12.JPG
Snímek13.JPG
Snímek14.JPG
Snímek15.JPG
Snímek16.JPG
Snímek17.JPG
Snímek18.JPG
Snímek19.JPG
Snímek20.JPG
Snímek21.JPG
Snímek22.JPG
Snímek23.JPG
Snímek24.JPG
Snímek25.JPG
Snímek26.JPG
Snímek27.JPG
Snímek28.JPG
Snímek29.JPG
Snímek30.JPG
Snímek31.JPG
Snímek2.JPG
© ksichty-stromu.wobo.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma